Copyright: Để tránh sự hiểu lầm có thể xãy ra, khi sao chép tài liệu trong trang web nầy,
xin quý vị vui lòng giữ đúng nguyên văn bài viết và tên của các tác giả bài viết.
Xem cách download trong mục Hướng Dẫn Kỹ Thuật.

Lời tiên tri về dân ngoại bang.
Lời tiên tri về bảy mươi tuần lễ.
Sự cất Hội Thánh về trời.
Bốn quan điểm về sự cất Hội Thánh và cơn đại nạn.
12 Bằng chứng Hội Thánh được cất lên trước đại nạn.
Biểu tượng, con số và nhân vật trong sách Khải Huyền.
Nghiên cứu sách Khải Huyền.
Những điều "lớn" trong sách Khải Huyền.
Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và Cơn Đại Nạn.
Ngày của Đức Giê-hô-va và Ngày của Chúa Jesus Christ.
Khải Huyền Chương 4: Cái cửa mở ra trên trời.
Khải Huyền Chương 4: Ngôi trên trời.
Khải Huyền Chương 4: Sự thờ phượng Đấng ngự trên Ngôi.
Khải Huyền Chương 6: Ấn Thứ Nhất.

 

 

Phân biệt hai sự kiện: Chúa cất Hội Thánh và Chúa tái lâm.
Tầm quan trọng của các lời tiên tri trong Kinh Thánh.
Sự Tái Lâm của Chúa Jesus.
Cơ-đốc nhân trước sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Sự sống lại thứ nhất và sự chết thứ hai.
Antichrist trong thư tín của Giăng.
Hòm Giao Ước ở đâu ngày nay?
Antichrist (Phần 1)

Khải Huyền Chương 5: Cuộn sách có bảy ấn.
Khải Huyền Chương 5: Chiên Con có thẩm quyền mở sách.
Khải Huyền Chương 5: Sự thờ phượng Chiên Con.

 

Sự dâng phần mười trong thời Cựu Ước và Tân Ước.
Sự tiền định của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người.
Ai là người được xức dầu.
Linh hồn loài người đi đâu sau khi chết.
Phép Báp-têm bằng nước.
Báp-têm bằng lửa
Báp-têm bằng Đức Thánh Linh
Trẻ em qua đời có được cứu không?
Có bao nhiêu tầng trời?
Tại sao không có chức Sứ Đồ trong Hội Thánh ngày nay?
Cơ-đốc nhân có cần Báp-têm bằng Đức Thánh Linh?
Ai chịu trách nhiệm về sự chết của Chúa Jesus?
Chúa Jesus có phải là Đức Chúa Trời?
Có nên treo hình chân dung Chúa Jesus trong nhà?
Mục đích của sự dầy dẫy Đức Thánh Linh.
Hội Thánh đầu tiên giữ ngày Sa-bát hay Chủ Nhật?
Cơ-đốc nhân có ăn trộm Đức Chúa Trời trong phần mười?
Thiên Chúa có phán dạy Cơ-đốc nhân qua chiêm bao?
Ý nghĩa và mục đích của Tiệc Thánh.
Sau-lơ và người đàn bà câu hồn Sa-mu-ên.
Nhận xét các về các bộ phim Kinh Thánh. 


Chúa Jesus chịu chết vào ngày nào trong tuần lễ.
Ân tứ nói tiếng lạ. (Bài 1)
Ân tứ nói tiếng lạ. (Bài 2)
Tôi tớ Chúa hay con cái Chúa.
Truy tìm ngày tháng Chúa Jesus giáng sanh.
Quyền tể trị của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của người.
Chúa Jesus chịu chết vào Thứ Tư hay Thứ Sáu?
Bài học từ phần mở đầu của các thư tín.
Đức Chúa Trời có cho phép đàn ông có nhiều vợ?
Người phụ nữ có được phép giảng dạy trong Hội Thánh?
Ăn thịt thú sạch và kiêng ăn thịt thú không sạch.
Bức tượng nhà truyền giáo Billy Graham.
Trang trí tượng trong nhà có vi phạm điều răn thứ hai?
Khải tượng là gì?
Theo Lẽ Thật hay theo Truyền Thống.
Ma có thật sự hiện hữu?
Chúng ta được tái sanh vào thời điểm nào?
Bài học từ sách sự sống của Chiên Con.
Hiện tượng đặt tay té ngã.

 

Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ trong bao lâu?
Tại sao Ê-va được tạo dựng từ xương sườn của A-đam?
Tại sao Đức Chúa Trời hối hận?
Vị Sứ Đồ nào thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt?
Dùng của bất nghĩa mà kết bạn?
Vài môn đồ của Chúa Jesus không chết trước khi Chúa tái lâm?
Có phải gà gáy sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?
Tại sao Chúa Jesus không cho Ma-ri Ma-đơ-len chạm Ngài?
A-xa-sên là ai?
Tại sao các tín hữu Sa-ma-ri chưa nhận Đức Thánh Linh?
Rắc muối có nghĩa gì?
Tin Lành có được giảng cho người chết?
Chúa Jesus viết gì trên đất?
Tại sao Chúa cấm A-đam ăn trái cây biết điều thiện điều ác?
Tại sao Chúa cho phép con rắn cám dỗ loài người?
Tại sao A-đam và Ê-va không được phép ăn trái cây sự sống?
Tại sao con rắn làm hình bóng về Chúa Jesus?


Áp-ra-ham có mắc tội nói dối không?
Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?
Những cái chuông trên áo của thầy tế lễ A-rôn.
Gà gáy một hay hai lần sau khi Phi-e-rơ chối Chúa?
Có bao nhiêu vua Hê-rốt trong Tân Ước?
Tại sao Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham?
"Tiếng mới" trong Mác 16:17,18 là ngôn ngữ gì?
Giép-thê có giết con gái mình làm tế lễ?
Tại sao Chúa Jesus bảo các Sứ Đồ phải mua gươm?
"Ngày của Chúa" trong Khải Huyền 1:10 là ngày nào?
Chúng ta chọn Chúa hay Chúa chọn chúng ta?
Phao-lô có mở trường Thần Học Ti-ra-nu?
Các linh hồn bị cầm tù là ai?
Các Thánh đồ đã qua đời có nhìn thấy chúng ta đang sống?
Tại sao của lễ của A-bên được Chúa nhận, Ca-in bị từ chối?
Tại sao con người ngồi trên ngôi của Chúa?
Tại sao con lừa Chúa Jesus cỡi được gọi con của lừa cái?

 

Bảy điều cần nhất trên đời.
Hai bộ áo của loài người.

 

 

 

 

Lịch sử quyển Kinh Thánh.

 

 

 

Đối đáp với Chứng nhân Giê-hô-va.